ហោរាសាស្ត្រ

ឆុតណាស់ ! ស្តេចហោរចិនសែបានទស្សន៍ទាយថា ឆ្នាំទាំង៧ ពោរពេញដោយសំណាង ​លុយ​បុ​កចូលខ្លាំង !

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆុតណាស់ ! ស្តេចហោរចិនសែបានទស្សន៍ទាយថា ចាប់ពីថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដានេះ  អ្នកកើតឆ្នាំសំណាងទាំង៧ ជូត ឆ្លូវ រកា ខាល ថោះ វក មមី លេខហេង៣៥៩៨រាសីខ្ពស់ ង៉ូវហេងល្អ លាភធំ លុយចូលមកផ្ទួនៗ មានឫទ្ធិអំណាចខ្លាំងក្លាកម្ចាត់ស៊យ ជួបតែ​ម​ហា​សំណាង មានតែរឿងល្អៗពេញមួយជីវិត ។

សូមលោកអ្នកប្រញាប់បញ្ជូនសារតាមលេខ​នាំមហាសំណាង២៧៨ឥឡូវនេះភ្លាម ប៉ងអ្វីបានសម្រេចដូចបំណង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំជូត

ស្តេចកណ្តុរ.ស ដួងតារារាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែត លេខនាំសំណាង ៣៦៩ ពណ៌នាំសំណាងក្រហម ចាប់ពីថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដានេះ ទៅរហូតដល់ចូលឆ្នាំចិនលោកអ្នកមានលាភមានជ័យមានលុយចូលច្រើនៗ

បើចង់ធ្វើការដាក់ទុនរកស៊ី ឬចរចារឿងសំខាន់អ្វីមួយគឺជាឱកាសល្អបំផុតទទួលបានផ្លែផ្កាតបមកវិញឥតគណនា ការងារទាំងឡាយទាំងការ​ងាររកទទួលទាន ការងារតាមអង្គភាពស្ថាប័នរមែងចម្រើនរុងរឿង

សមប្រកបខ្លាំងណាស់ ។ រីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាគូស្វាមីភរិយា កំលោះ ក្រមុំ មេម៉ាយ ពោះម៉ាយមានតែភាពស្រស់ស្រាយ យល់ចិត្តគ្នាកាន់តែខ្លាំង និងភាពផ្អែមល្ហែមរកគ្នាប្រពៃណាស់ ។

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំឆ្លូវ

ព្រះគោ ពណ៌នៃលាភសំណាងពណ៌ក្រហម លេខនាំលាភ៤៥៦ ចាប់ពីថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដានេះ ទៅរហូតដល់ចូលឆ្នាំចិនលោកអ្នកមានលាភមានលុយហូរចូលដូចភ្លៀងធ្លាក់ពីលើមេឃ និងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច ។

តាមទំនាយកំពូលហោរាចិនសែបានបង្ហាញថា លោកអ្នកមានលាភផ្ទួនលុយធំហូរចូលកាន់តែខ្លាំង រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតបើចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរអ្វីតែងផ្តល់ផលល្អនិងទទួលបានផ្លែផ្កាតបមកវិញយ៉ាងគាប់ប្រសើរ ។

រាល់ការងាររកទទួលទានមានលាភមានលុយចូលច្រើននិងមានអ្នកនាំប្រាក់មកឱ្យដល់ៗផ្ទះ ។

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំរកា

មាន់មាស លេខហេង ៥៥៥ មានលាភមានលុយហូរចូលដូចភ្លៀងធ្លាក់ពីលើមេឃ ។

តាមទំនាយកំពូលហោរាចិនសែបានអះអាងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដានេះ  លោកអ្នកមានលាភធំលុយធំហូរចូលកាន់តែខ្លាំងរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតបើចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរអ្វីតែងផ្តល់ផលល្អនិងទទួលបានផ្លែផ្កាតបមកវិញយ៉ាងគាប់ប្រសើរ ។ រាល់ការងាររកទទួលទានមានលាភមានលុយចូលច្រើននិងមានអ្នកនាំប្រាក់មកឱ្យដល់ផ្ទះ ។

ពណ៌នៃលាភសំណាងពណ៌ខៀវ លេខនាំសំណាងលេខ២៤៣ ប្រញាប់បញ្ជូនសារភ្លាមមានលាភមានសំណាង មានសិរីសួស្តី ។

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំខាល

ស្តេចខ្លា ពណ៌នៃលាភសំណាងទឹកក្រូច លេខនាំលាភ២៧៩ លាភធំចាំងចូលក្នុងជីវិត មានហុងស៊ុយល្អ ង៉ូវហេងឡើងខ្ពស់សម្បូរលុយចាយនិងមានលាភធំដទៃទៀតចូល​មកក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ។

តាមជើងលេខបានកំណត់ថា ចាប់ពីថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដានេះ  ទៅរហូតដល់ចូលឆ្នាំចិនលោកអ្នកមានលាភមានជ័យលុយធំចូលមកណែនៗហោប៉ៅ និងជាអ្នកមានបញ្ញាវាងវៃអាចសម្រេចរាល់ការងារយ៉ាងល្អប្រសើរ ។

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំថោះ

ស្តេចទន្សាយ រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតទទួលជោគជ័យលើការងារដ៏ត្រចះត្រចង់ ។ លេខនាំមហាសំណាង២៦៩ ចាប់ពីថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដានេះ  ដួងរាសីរបស់លោកអ្នកគាប់ប្រសើរខ្លាំងណាស់មាស ប្រាក់ហូរចាក់ចូលមកឯងៗ លោកអ្នកអាចសម្រុកការ​ងារឱ្យពេញដៃពេញជើងព្រោះថាផលល្អនៅចាំហុចឱ្យជានិច្ច ហើយបើចង់ចរចាពីរឿងអ្វីមួ​យក៏តែងឆាប់ត្រូវរ៉ូវគ្នា ។

អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញការចេញធ្វើជំនួញទីជិតឆ្ងាយមានភាពលូតលាស់ទៅមុខប្រសើរណាស់ ឯផលកម្រៃទៀតសោតក៏ចូលមកហូរហៀរ ។ ចំណែកសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាស្វាមីភរិយកំលោះក្រមុំមានតែភាពផ្អែមល្អែមរកគ្នាប្រពៃណាស់ ។

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំមមី

សេះសមានសំណាង ចាប់ពីថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដានេះ ទៅរហូតដល់ចូលឆ្នាំចិនលាភធំៗហូរចូលដូចទឹក ប្រកបកិច្ចការអ្វីក៏បានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នា ពណ៌នៃលាភសំណាងពណ៌​ស

លេខនៃលាភសំណាងលេខ៩៥៥ លោកអ្នកមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀរ ការ​រកទទួលទានគ្រប់ច្រកល្ហកបានទទួលផលហួសពីការស្មានប្រាក់ចូលមកគ្រប់ទិសទី ។ អ្នកប្រកបការងាររកស៊ីជួញដូរបានផលចំណេញកប់ក្តោង ។

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំវក

ពានរមានឫទ្ធិ មានលាភមានលុយហូរចូលដូចភ្លៀងធ្លាក់ពីលើមេឃ ។ តាមទំនាយកំពូលហោរាចិនសែបានអះអាងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដានេះ លោកអ្នកមាន​លាភធំលុយធំហូរចូលកាន់តែខ្លាំងរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតបើចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរអ្វីតែងផ្តល់​ផលល្អនិងទទួលបានផ្លែផ្កាតបមកវិញយ៉ាងគាប់ប្រសើរ ។

រាល់ការងាររកទទួលទានមាន​លាភមានលុយចូលច្រើននិងមានអ្នកនាំប្រាក់មកឱ្យដល់ផ្ទះ ។ ពណ៌នៃលាភសំណា​ងពណ៌​ខៀវ លេខនាំសំណាងលេខ២៤៣ ប្រញាប់បញ្ជូនសារភ្លាមមានលាភមានសំណាង មានសិរីសួស្តី ៕

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *